Business School
Effectief leren van 21ste eeuw vaardigheden

Input = Output, dus 100 % rendement

Leren in de 21ste eeuw is anders. Wij bieden een uitgekristaliseerde didactische methodiek, gebaseerd op onderzoeksbevindingen van wetenschappers (waaronder Nobel prijswinnaars) die hebben onderzocht dat men kennis het beste verwerft in kleine maar regelmatige stapjes. Onze trainingen gaan uit van het principe dat de mens maar een beperkte hoeveelheid lesstof per keer kan begrijpen, verwerken en onthouden. Voor we weer nieuwe lesstof aanbieden wordt eerst getoetst en vastgesteld of eerder aangeboden lesstof ook daadwerkelijk is opgenomen.

Daarom worden al onze trainingen klassikaal én online aangeboden. Het klassikale deel is slechts één dagdeel. De totale training, inclusief het verankeren van de aangeboden kennis duurt één maand. Dat is kort en krachtig maar garandeerd een 100 % rendement. Dat 100 % rendement bereiken we door al bij het ontwikkelen van de training slechts 3 hoofddoelstellingen (trainingsdoelen) gedefinieerd worden (wat de cursist na de training moet weten en kunnen).

Het klassikale deel is een “face to face”-training van 3,5 uur waarin de 3 leerdoelen (de 3 hoofddoelstellingen en bijbehorende 30 leerstappen) worden behandeld aan de hand van een strak gedefinieerde format. Elke leeréénheid start met actieve kennisoverdracht, gevolgd door een onderbouwing en toepassing én wordt afgesloten met een richtlijn omtrent de verdere inhoudelijke ontwikkeling.

In het online (onder-)deel dat wordt aangeboden via onze App, vindt de borging plaats van de aangeboden kennis. Onze cursisten kunnen zich de aangeboden kennis verder eigen maken én borgen via hun smartphone, tablet of computer.

Alle leerresultaten meetbaar en transparant. Dat biedt ons de mogelijkheid om de cursisten te monitoren en waar nodig direct bij te sturen.

Zo bereiken we de 100 % rendement want input = output.